Giannos Mitliagkas Notary
Follow us
  >  Δωρεές ακινήτων

Δωρεές ακινήτων

Το δικηγορικό γραφείο Μητλιάγκας είναι μια επιχείρηση με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας σε θέματα ακινήτων, εξυπηρετώντας εγχώριες και διασυνοριακές συναλλαγές ακινήτων, χρηματοδότηση ακινήτων, κατασκευαστικά έργα κοκ σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Η εμπειρία μας περιλαμβάνει διάφορους τύπους έργων ακινήτων σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους, όπως κτίρια κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, πολυκατοικίες, εμπορικά κέντρα, βιομηχανικά κτίρια, παραθαλάσσια θέρετρα και ούτω καθεξής.

Προσφέρουμε στους πελάτες μας λύσεις προσαρμοσμένες στα προβλήματά τους, λύσεις που καλύπτουν όλο τον κύκλο ζωής του έργου ακινήτων, από τη δέουσα επιμέλεια, τη διαπραγμάτευση και τη σύνταξη εγγράφων συναλλαγών, τη χρηματοδότηση έργων έως στρατηγικές εξόδου ή την καθημερινή διαχείριση των έργων. Για την επίτευξη του στόχου μας, συνεργαζόμαστε στενά με μεσίτες ακινήτων, συμβολαιογράφους, λογιστές και χρηματοοικονομικούς συμβούλους.

Το δικηγορικό μας γραφείο εστιάζει στην εκπροσώπηση τόσο των ιδιοκτητών όσο και των δανειστών σε σύνθετες υποθέσεις ακινήτων, θέματα πτώχευσης, γραφεία, κατοικίες και εμπορικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διαρθρώνονται μέσω κοινοπραξιών ανάμεσα σε ιδιοκτήτες γης και λοιπά εμπλεκόμενα μέρη, συμφωνιών μετόχων, εξαγορά περιουσιακών στοιχείων και χαρτοφυλακίου, συμβάσεις ακινήτων, επιχειρήσεις κοινοπραξίας, έργα ανάπτυξης και airbnb.

Διευκολύνουμε τους πελάτες μας που ενδιαφέρονται για επενδυτικά προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για να προσελκύουν ξένα κεφάλαια και επιχειρηματίες παρέχοντας το δικαίωμα διαμονής και υπηκοότητας με αντάλλαγμα, γνωστά επίσης ως επενδυτικά προγράμματα ιθαγένειας, χρυσή βίζα ή προγράμματα διαβατηρίων.

Ο κλάδος των ακινήτων ευδοκιμεί στην Ελλάδα. Τις τελευταίες δεκαετίες, η αγορά αστικών και εμπορικών ακινήτων αποτελούσε κυρίως ένα μέσο επένδυσης και εξασφάλισης χρημάτων. Τα τελευταία χρόνια, η μεγάλη μείωση της αξίας των ακινήτων έχει πλέον καταστήσει την χώρα μας, πόλο έλξης για επενδυτές από όλο τον κόσμο. Για την ασφάλεια τόσο του αγοραστή όσο και του πωλητή, η αγορά ενός ακινήτου πρέπει να συνοδεύεται από μια σειρά ενεργειών όπως η διαπραγμάτευση, η σύνταξη συμβάσεων και ο έλεγχος της κατάστασης του ακινήτου (χρέη, σχέδιο πολεοδομίας, νομικοί περιορισμοί από περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, δάση, αρχαιολογικοί χώροι, ακτές και παραλίες, διατηρητέα κτίρια κ.λπ.).

Ένα άλλο ζήτημα που συνεχίζει να απασχολεί τον τομέα των ακινήτων είναι ο χειρισμός θεμάτων που σχετίζονται με το Εθνικό Κτηματολόγιο, το οποίο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Στο πλαίσιο του Εθνικού Κτηματολογίου, προκύπτουν διάφορα ζητήματα, όπως δηλώσεις, αντιρρήσεις σε προσωρινούς πίνακες κτηματολογίου, εγγραφή και διόρθωση των κτηματολογικών αρχείων, εμφανή σφάλματα, που απαιτούν άμεσο και ακριβή χειρισμό.

Όσον αφορά τις μισθώσεις (αστικές-εμπορικές) και τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, όλων των ρυθμίσεων, των όρων, των προϋποθέσεων και των συνεπειών τόσο της σύναψής τους όσο και της λήξης τους, υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον που αποδίδεται στον τομέα των «Βραχυπρόθεσμων μισθώσεων» στο πλαίσιο της «Οικονομίας Διαμοιρασμού» (sharing economy) η οποία αναπτύσσεται ραγδαία και στην Ελλάδα, κυρίως λόγω του ότι η χώρα αποτελεί παγκόσμιο ταξιδιωτικό προορισμό, μέσω των διαφόρων ψηφιακών πλατφορμών όπως η Airbnb. Τέλος, η φορολογία των ακινήτων, ιδίως λόγω των συχνών αλλαγών στο φορολογικό καθεστώς, εξακολουθεί να είναι ένα ζήτημα που τα τελευταία χρόνια χρήζει αντιμετώπισης.

Προσφέρουμε νομικές συμβουλές για οποιαδήποτε σχετική συναλλαγή κτήσης, μεταξύ άλλων χρηματοδοτικής μίσθωσης ή χρηματοδότησης, νομικές κανονιστικές συμβουλές σχετικά με τη συμμόρφωση με ακίνητα και ζητήματα που σχετίζονται με χρηματοδότηση, όπως συναλλαγές ασφαλούς δανεισμού (διαπραγμάτευση και σύνταξη της τεκμηρίωσης μίσθωσης), συμβουλές για στρατηγικές πτώχευσης σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, εξασφάλιση δανεισμού, εξαγορές δανείων χαρτοφυλακίου, ενυπόθηκοι τίτλοι.

Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας για να καταρτίσουμε τις κατάλληλες νομικές λύσεις σύμφωνα με τους επιχειρηματικούς τους στόχους, προσπαθώντας να κατανοήσουμε το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν, αλλά και τους στόχους τους. Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας με τη νομική μας τεχνογνωσία, την ικανότητα και την αξιοπιστία μας καθ ‘όλη τη διαδικασία υιοθέτησης και εφαρμογής των πλέον αποτελεσματικών λύσεων και εξελιγμένων στρατηγικών, με μοναδικό σκοπό την προστασία των συμφερόντων τους.

Χρειάζεστε βοήθεια για νομικά θέματα;